Sven-Alexander Gal

Absolvent al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca.