ცვლილებებმა ევროპულ პარტიებში შესაძლოა ევროპარლამენტში ძალთა გადანაწილება შეცვალოს - commentaires